certificacions

ISO 9001:2015

A Tallleres Valeriano Montón S.A., els processos de disseny, fabricació i instal·lació, els articulem mitjançant la gestió i millora contínua del sistema de qualitat, establerts per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO), d’acord amb la Certificació ISO 9001:2015, obtinguda i periòdicament renovada des de l’any 2010.

MARCATGE CE

La Comunitat Europea obliga a que productes i elements de la construcció, es comercialitzin amb el Marcatge CE, distintiu europeu que garanteix que els productes presentin el nivell mínim de seguretat per a poder ser distribuïts a Europa, complint els requisits de les normes UNE-EN. Tots els productes que manipulem disposen de certificats de qualitat acreditatius que justifiquen el marcatge CE.

Símbol de marcatge de la Comunitat Europea

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Gestionem i treballem complint rigorosament la legislació establerta, combinant l’activitat empresarial basada en la rendibilitat, i realitzant accions voluntàries per millorar la qualitat en general, amb actuacions ètiques i el desenvolupament sostenible de les nostres accions. La Responsabilitat Social Corporativa és una eina que ens serveix per reduir els impactes negatius que causem sobre el nostre entorn, i maximitzar tots aquells aspectes que són positius. El nostre compromís contribueix al canvi cap a una economia global sostenible, reduint costos, augmentat l’eficiència, la igualtat, i fidelitzat les persones, fent-nos créixer.

Imatge que simbolitza la responsabilitat social corporativa