🠔 Tornar a Habitatges plurifamiliars

VICO 20-24

 

Edifici d’habitatges plurifamiliar i Rehabilitació Torre Enric Cera

Baranes d’acer inoxidable, suport jardineres, barana de vidre piscina, passamans, baranes interiors, reixes, i serralleria diversa

ARQUITECTE: Sonia Casado NyN
ANY: 2014
CLIENT: Nuñez y Navarro, Josel S.L.U.
SITUACIÓ: Carrer Vico 20-24, cantonada Carrer Freixa 21, Barcelona
FOTOGRAFIA: Nuñez y Navarro

Projectes relacionats